SKARGA NA DECYZJĘ

Jeśli uważasz, że decyzja Administratora dotycząca zgłoszonych treści lub treści umieszczonych przez Ciebie w serwisie jest niesłuszna, możesz się od niej odwołać za pośrednictwem poniższego formularza skarg. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza. Pamiętaj, że brak tych informacji może utrudnić lub całkiem uniemożliwić analizę skargi.

Numer decyzji, który otrzymałeś w wiadomości e-mail
Opisz dlaczego uważasz, że decyzja była błędna i powinna zostać zmieniona.

Administratorem danych jest Burda Media Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 DSA. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności. tekst "Polityka prywatności"